Opstaporkest

In 2022 is het opstartorkest weer opgestart onder leiding van Bianca Kuijpers. Nadat de leerlingen enige tijd muzieklessen hebben gevolgd kunnen ze aansluiten bij dit opstaporkest. Er wordt iedere maandagavond enthousiast gerepeteerd. Kom gerust eens kijken/luisteren bij deze repetities!

Onze sponsors